مشخصات کلی
مدت زمان

تعداد نفرات تیم

تجربه کاری شرکت

کیفیت

تعداد پروژه‌های انجام شده

پشتیبانی شبکه

پشتیبانی شبکه های کامپیوتری با نام دیگری تحت عنوان نگهداری شبکه های کامپیوتری هم شناخته می شود. پشتیبانی به معنای عام نگهداری و مراقبت و رفع ایرادات بوجود آمده در شبکه های کامپیوتری می‌باشد.

با شرکت مبتکر دریا خدمات پشتیبانی و نگهداری متفاوتی را تجربه خواهید کرد.

اطلاعات تماس

آدرس

تهران – خیابان ملا صدرا، پلاک ٢٠٣، واحد ١٠

تلفکس

٨۶٠۵١۵٩٨

ایمیل

info@mbdr.ir

بایگانی شمسی

    گواهی نامه های شرکت